Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden vil sørge for at Nav gjenopptar sin tidligere praksis med å innvilge søknader om pleiepenger til pårørende til nyopererte skoliosepasienter mellom 12 og 18 år

Datert: 20.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Ifølge skolioseavdelingen i Ryggforeningen i Norge har Nav siden vinteren 2013 endret praksis når det gjelder innvilgelse av pleiepenger til pårørende til nyopererte pasienter mellom 12 og 18 år. Mens dette tidligere ble innvilget, blir nå alle søknader avslått. Det er helt nødvendig at nyopererte barn og unge, også de over 12 år, får nødvendig hjelp de første 4 ukene etter operasjonen for at denne skal bli vellykket.

Vil statsråden sørge for at Nav gjenopptar sin tidligere praksis med å innvilge slike søknader?


Les hele debatten