Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvilke grep statsministeren ser for seg at vi kan gjøre for å nå et mål om å gjøre fattigdommen så minimal som overhodet mulig og få til et samfunn med minst mulig forskjeller

Datert: 28.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg vil gjerne spørre statsministeren om fattigdom. Det er en utfordring som gjelder alle, og der trenger man ikke å snakke med forakt om Oslo for å få fram poenget sitt.

Dette er et av områdene hvor vi lenge har sett at man trenger tiltak, og vi trenger tiltak som virker. Jeg er spesielt opptatt av ungene. Nå går vi inn i en tid da mange unger ikke vil fortelle hva de skal gjøre i sommer, for de skal ikke gjøre noen ting, eller de vil ikke invitere venner hjem etter skolen, fordi hjemmet de skal vise fram, ikke er så fint.

Barn er utrolig lojale mot sine foreldre og prøver å skjule. Det betyr at vi legger store problemer på mange små skuldre.

Kjell Magne Bondevik sa etter sin statsministerperiode at det var én av de tingene han angret mest på at han ikke fikk gjort mer med.

Kristin Halvorsen gikk inn i regjering og sa at fattigdommen skulle fjernes med et pennestrøk, men hun opplevde sjøl at den økte med mange tusen.

Nå bør vi snu utviklinga. I forrige periode la Venstre fram en liste med 35 forslag, der vi også utfordret andre til å komme med forslag til tiltak for å nå akkurat disse gruppene.

Mine spørsmål til statsministeren er:

Når kommer den tiltakspakken mot fattigdom, som vi egentlig var enige om at vi skulle sette i gang?

Hvilke grep ser statsministeren for seg at vi kan gjøre for å nå et mål om å gjøre fattigdommen så minimal som overhodet mulig og få til et samfunn med minst mulig forskjeller?


Les hele debatten