Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Om hvorfor finansministeren og Fremskrittspartiet bruker makta deres til å øke skatte- og avgiftstrykket i norske distrikter

Datert: 04.06.2014
Besvart: 04.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Siden statsråd Jensen er så godt i gang, kan hun stå litt til!

Norge er et langstrakt og mangfoldig land. I deler av landet er avstandene store og folketettheten liten, men vi har bosetting, et yrende folkeliv og lønnsom næringsvirksomhet. Vi i Senterpartiet er opptatt av at om du bor i Oslo, i Stange, i Alvdal eller i Kirkenes, skal du ha muligheter til å satse, og vi har brukt masse virkemidler for å få det til.

Regjeringen gikk til valg på å senke skatter og avgifter. Men etter at regjeringen tiltrådte, har den gitt en skatte- og avgiftssmell for norske distriktsbedrifter og næringsdrivende. Jeg skal ramse opp:

? Trygdeavgiften har økt for selvstendig næringsdrivende.

? Det er den største økningen i dieselavgiften for næringsdrivende noen gang.

? Man økte skattetrykket for jordbruket gjennom flere ulike grep.

? Som fiskeriministeren utmerket vet, strammet en grepet for fiskerne gjennom å kutte vårt forslag til forbedring i fiskerfradraget.

? Og som om ikke det var nok, økte man gebyrene for norsk næringsmiddelindustri, som er landets viktigste og tyngste næring.

Dette er målrettede skatte- og avgiftsgrep som rammer norske distrikter og norske distriktsarbeidsplasser. Og nå i mars varslet man også at man ønsket å gi etter for EU med hensyn til økt arbeidsgiveravgift for norske distriktsbedrifter, på over 1 mrd. kr.

Mitt spørsmål til finans- og avgiftsminister Siv Jensen er: Hva har skjedd med Fremskrittspartiet, og hvorfor bruker dere makta deres til å øke skatte- og avgiftstrykket i norske distrikter?


Les hele debatten