Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

Om finansministeren vil beklage overfor Stortinget, og overfor lærlingbedrifter som venter på tilskudd, at hun i budsjettproposisjonen har lovet 50 000 kr til nye lærebedrifter, men ikke bevilget mer enn 10 pst. av pengene, og hva finansministeren vil gjøre for å rette opp feilen

Datert: 04.06.2014
Besvart: 04.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Mitt spørsmål går til finansministeren.

En av de store flaggsakene da finansministeren la fram budsjettet i fjor høst, var 50 000 kr i tilskudd til alle nye bedrifter som tok inn lærlinger. I budsjettforslaget fra Finansdepartementet står det:

«For å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger, foreslår Regjeringen å gi et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter.»

Nå viser det seg at dette var en ren bløff. I TV2 i dag innrømmer kunnskapsministeren at budsjettet rett og slett er feil:

«Vi hadde regnet med ca. 200 nye lærlingbedrifter, men nå blir det mange flere, sier Røe Isaksen.»

Det er ikke så rart, for gjennomsnittlig antall nye lærebedrifter har de siste årene vært godt over 2 000 per år. Regjeringen har rett og slett bommet med 10-gangen.

Mange unge står uten lærlingplass. Mange bedrifter ønsker å bruke dette tilskuddet til å gi sitt bidrag, men de hjelpes ikke når regjeringen gir løfter uten innhold eller lover tilskudd uten dekning.

Slik budsjettet nå står, bryter Finansdepartementet og finansministeren budsjettreglementet om realistisk budsjettering. I § 3 i reglementet står det at utgifter skal være realistiske beregninger. Når man har lovet 50 000 kr til lærebedrifter og det gjennomsnittlig er 2 000, trengs det 100 mill. kr, ikke de 10 mill. kr som regjeringen har satt av.

Mitt spørsmål er: Vil finansministeren beklage overfor Stortinget, og overfor lærlingbedrifter som venter på tilskudd, at hun i budsjettproposisjonen har lovet 50 000 kr til nye lærebedrifter, men ikke bevilget mer enn 10 pst. av pengene? Og mest av alt: Hva vil finansministeren gjøre for å rette opp feilen?


Les hele debatten