Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

Om at både ulv og jerv har gjort stor skade på beitedyr i Sogn og Fjordane i år, og kvifor ikkje statsråden syt for at desse rovdyra vert tekne ut

Datert: 08.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Stortinget har gjennom vedtak 687 den 17. juni 2011 gjeve føringar for rovdyrpolitikken og forvaltninga av gaupe, jerv, ulv og bjørn i Noreg. Forliket gjev klåre føringar på at rovdyr skal takast ut i prioriterte beiteområde, noko m.a. Sogn og Fjordane er. Statens naturoppsyn i Sogn og Fjordane seier til Bergens Tidende si nettutgåve 24. september 2014 at Vestlandet må leva med rovdyr etter at både ulv og jerv har gjort stor skade på beitedyr i Sogn og Fjordane i år.

Kvifor syt ikkje statsråden for at desse rovdyra vert tekne ut?


Les hele debatten