Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil utsette byggingen av Ahusbanen, som etter den reviderte avtalen om Oslopakke 3 er slått fast at skal starte i perioden fra 2018

Datert: 09.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I et brev av 19. september fra Samferdselsdepartementet til arrangørene av en konferanse om byggingen av Ahusbanen varsles det at det ikke vil være aktuelt å komme med noen finansiering av banen fra regjeringens side før etter 2023. I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 som er framforhandlet mellom Oslo og Akershus og staten, er det slått fast at finansieringen av Ahusbanen skal starte i perioden fra 2018, og at hele prosjektet bygger på det.

Innebærer departementets brev at regjeringen vil utsette byggingen av Ahusbanen?


Les hele debatten