Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren

Om beslutningen om at rengjøring av Forsvarets bygg skal settes ut på anbud, om hvordan de ansatte og deres organisasjoner har blitt involvert og hvordan det vil virke inn på deres lønns- og pensjonsforhold

Datert: 09.10.2014
Fremsatt av: Ingunn Gjerstad (SV)
Besvart: 22.10.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Forsvarsdepartementet har besluttet at reingjøring av Forsvarets bygg skal settes ut på anbud.

Hvordan har de ansatte og deres organisasjoner blitt involvert, hva vil skje med dem som i dag er ansatt, og hvordan vil dette virke inn på deres lønns- og pensjonsforhold dersom man sammenligner med vanlige pensjonsordninger for reinholdere i privat sektor?


Les hele debatten