Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Om hva som er status i ambassadesamarbeidet, og om utenriksministeren vil ta initiativ til å få fortgang i arbeidet

Datert: 09.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Stoltenberg-rapporten ble det foreslått at 'i land og områder der de nordiske landene ikke har ambassader eller generalkonsulater, kan landene drive felles stasjoner'. Forslaget fikk bred tilslutning, og et tettere samarbeid ble bekreftet i nordisk utenriksministermøte i mars 2013.

Hva er status i ambassadesamarbeidet, og vil utenriksministeren ta initiativ til å få fortgang i arbeidet?


Les hele debatten