Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om hvilke tanker som ligger bak forskjellsbehandlingen av Det Norske Teatret og Nationaltheatret

Datert: 23.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Stortinget har flere ganger slått fast at Det Norske Teatret og Nationaltheatret er likestilte riksscener. Denne likestillingen er viktig både for språket og for konkurransen på scenekunstfeltet. Trass i at Det Norske Teatret kom best ut av kvalitetsevalueringen til Kulturdepartementet, velger regjeringen å øke avstanden i tilskudd med ca. 2,5 mill. kroner.

Hvilke tanker ligger bak denne forskjellsbehandlingen?


Les hele debatten