Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Om å sikre at de som skal utdanne lærerne blir satt i stand til denne store oppgaven, med bakgrunn i at det ikke finnes spor av oppfølging på institusjonsnivå i statsbudsjettet

Datert: 29.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Satsingen på etter- og videreutdanning fortsetter i neste års budsjett. Det er varslet innføring av master i lærerutdanningen fra 2017. Det vil bety en kraftig økning i antall studenter, og vil utfordre kravet til kvalitet ytterligere. Særlig høyskolene står foran store endringer og utfordringer i lærerutdanningene som en følge av dette. Samtidig finnes det ikke spor av oppfølging på institusjonsnivå av dette i statsbudsjettet.

Hvordan vil statsråden sikre at de som skal utdanne lærerne blir satt i stand til denne store oppgaven?


Les hele debatten