Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Om hvordan neglisjeringa av yrkesfaglærere er i tråd med løftene om å styrke yrkesfagene

Datert: 30.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): I dag er det 1 000 yrkesfaglærere som ikke fyller kompetansekravene for fast ansettelse. Om 5 år vil vi mangle ytterligere 2 000 yrkesfaglærere. I 'Lærerløftet' på side 10 skriver regjeringa: 'Frafallet er særlig høyt i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene', og slår fast at 'Dette er et alvorlig problem'. Ut over dette omtales ikke yrkesfag i strategien, og yrkesfaglærere er overhodet ikke nevnt.

Hvordan mener statsråden at denne neglisjeringa av yrkesfaglærere er i tråd med løftene om å styrke yrkesfagene?


Les hele debatten