Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at det i forslaget om dublering av celler står at det ikke har vært registrert noen alvorlige negative hendelser som følge av tiltaket, og om statsråden kan redegjøre for hvordan disse registreres og i hvilke fora det har vært drøftet

Datert: 13.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag for 2015 står det om dublering av celler på side 54: 'Det har ikke vært registrert noen alvorlige negative hendelser som følge av tiltaket.'

Kan statsråden redegjøre for Stortinget hva som regnes som alvorlige negative hendelser, hvordan og hvor registreres disse, når og i hvilke fora har dette vært drøftet, og når har statsråden hatt, eller skal ha, formelle møter med fagorganisasjonene i kriminalomsorgen om dette?


Les hele debatten