Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Om statsministeren kan svare på hvor i budsjettet den konkrete satsingen på nordområdene ligger

Datert: 13.11.2014
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 19.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Høyre og Fremskrittspartiet har gjennom 8 år i opposisjon kritisert nordområdesatsingen til Stoltenberg II-regjeringen, og etterlyst mer handling. I forbindelse med fremleggelsen av 'Nordkloden' har statsministeren uttalt at 'konkretiseringen kommer i budsjettet'.

Kan statsministeren svare på hvor i budsjettet den konkrete satsingen ligger, ut over det som var igangsatt av Stoltenberg II-regjeringen?


Les hele debatten