Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om hvilke konkrete planer regjeringen har for å sikre arktisk maritim kompetanse, med henvisning til utredning av behovet for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sjøfolk for seilas i polare farvann

Datert: 13.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Stoltenberg-regjeringen hadde ambisjon om at Norge bør være verdensledende i utdanning av arktisk maritim kompetanse. I maritim strategi fra 2013, Stø kurs 2020, fremgår det at Norge skulle være pådriver gjennom Den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO) for å ferdigstille Polarkoden som bindende globalt regelverk for seilas i polare farvann. Samtidig skulle behovet for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann utredes.

Hvilke konkrete planer har regjeringen for å sikre arktisk maritim kompetanse?


Les hele debatten