Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvor mange av de tvangsreturnerte fra 2013 og 2014 som er tilbake i Norge, og hvilke tiltak som er satt inn for å hindre slik retur

Datert: 13.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Politiets utlendingsenhet melder om 824 tvangsreturer i oktober av asylsøkere og andre som ikke er gitt oppholdstillatelse i Norge. Dette er det høyeste returtall som er registrert for én måned. Målet er at til sammen 10 100 skal returneres i 2015, sier justis- og beredskapsminister Anundsen i en pressemelding. Det er en kjent problemstilling at mange returnerte kommer tilbake til Norge.

Hvor mange av de tvangsreturnerte fra 2013 og 2014 er tilbake i Norge, og hvilke tiltak er satt inn for å hindre slik retur?


Les hele debatten