Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det ut fra et forsvars- og sikkerhetsperspektiv ikke spiller noen rolle hvem som eier Kongsberg Gruppen, eller om forsvarsministeren ikke var med på prosessen med å utarbeide eierskapsmeldingen

Datert: 19.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vår nasjonale forsvarsindustri er en viktig del av vår sikkerhets- og beredskapspolitikk. Kongsberg Gruppen er en svært sentral del av vår forsvarsindustri. Som en del av regjeringens strategi med å kvitte seg med statlig eierskap i viktige norske bedrifter, har regjeringen foreslått å gi fra seg kontrollen over Kongsberg Gruppen ved å selge seg ned til 34. pst.

Norge har, i motsetning til de fleste andre land, ikke et regelverk om hvem som kan eie strategisk viktige bedrifter i landet. Det betyr i praksis at en kan få en situasjon der ikke-allierte, med regjeringens velsignelse, kan sikre seg 66 pst. av Kongsberg Gruppen. Dette er etter Senterpartiets syn en skremmende tanke.

I regjeringens eierskapsmelding er de sikkerhetspolitiske konsekvensene av nedsalget i Kongsberg Gruppen ikke omtalt.

I spørretimen sist onsdag viste statsministeren bare til det regelverket vi har i dag, og som altså ikke regulerer hvem som kan eie selskaper. Det var Kongsberg Gruppen selv som måtte komme til Stortinget med denne informasjonen som regjeringen ikke hadde tatt opp.

Så mitt spørsmål til forsvarsministeren er: Er det forsvarsministerens syn at det ut fra et forsvars- og sikkerhetsperspektiv ikke spiller noen rolle hvem som eier Kongsberg Gruppen, eller var forsvarsministeren ikke med på prosessen med å utarbeide eierskapsmeldingen?


Les hele debatten