Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om landets pleietrengende kan håpe på litt raushet nå inn mot jul, slik at man kompenserer for den store svikten i inntekter til kommunene

Datert: 03.12.2014
Besvart: 03.12.2014 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Helseminister Høie sa mandag på Politisk kvarter i NRK at det er veldig klare rapporter fra Helsetilsynet som bekrefter svikt i helse- og omsorgstilbudet til eldre. Helseminister Høie viste til overmedisinering av eldre for å unngå uro. Han sa også at mennesker holdes inne og ikke kommer ut fordi man må spare på personalressurser.

Det finnes altså institusjoner som bruker overmedisinering bevisst, og som ikke gir brukere mulighet til å komme ut. Begrunnelsen fra institusjonene er at de har for lite folk. Varme hender forutsetter ansatte som har tid og overskudd – og ansatte koster penger. Men hva skjer i kommunene nå? Inntektene til kommunene, som driver eldreomsorg, svikter. Det siste tallet på skattesvikt er 2,8 mrd. kr for inneværende år, altså blir tilbudet til landets eldre dårligere, ikke bedre.

Da er mitt spørsmål: Er statsministeren enig i virkelighetsbeskrivelsen til helseministeren? Kan landets pleietrengende håpe på litt raushet nå inn mot jul, slik at man kompenserer for den store svikten i inntekter til kommunene, nettopp de som skal gi et bedre tilbud, slik at vi ikke ser det som nå skjer – at det blir kutt og ikke bedring?


Les hele debatten