Muntlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til statsministeren

Om regjeringen har en plan for å møte den dramatiske situasjonen i leverandørindustrien med målrettede tiltak

Datert: 03.12.2014
Besvart: 03.12.2014 av statsminister Erna Solberg

Else-May Botten Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Botten Norderhus (A): Vi ser nå en dramatisk situasjon knyttet til leverandørindustrien. Hardest rammet så langt er kystfylkene Rogaland, Vest-Agder og statsministerens hjemfylke, Hordaland. Til nå har rundt 7 000 ansatte mistet jobben, og kun 170 har blitt permittert. Alt dette tyder på at dette vil ramme mange flere langs kysten i tiden framover.

Bakgrunnen for situasjonen er bl.a. fallende oljepriser, færre kontrakter, mindre vedlikehold, mindre oljeservice og færre modifikasjoner på norsk sokkel. Dette slår direkte inn i leverandørindustrien og skaper uro i hele verdikjeden.

Politisk krever situasjonen en aktiv næringspolitikk – en motkonjunkturpolitikk, som på både kort og lang sikt kan bidra til å beholde viktig kompetanse, som igjen kan bidra til verdiskaping også framover.

Har regjeringen en plan for å møte denne situasjonen med tiltak som kan være målrettede og gode med tanke på å møte denne utfordringen?


Les hele debatten