Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren kan bekrefte at eksisterende og nye bompengeprosjekt for 2015 vil få en rente ned mot 0 pst.

Datert: 17.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt spørsmål går til partileder i Fremskrittspartiet og finansminister Siv Jensen.

Samferdsel er viktig for folk og næringsliv. Bedre veier, jernbane og kollektiv reduserer avstandsulemper og forebygger kø. Det er derfor bred forståelse for det i de fleste parti. Derfor la den rød-grønne regjeringen i sitt siste budsjettforslag opp til en vekst på 6,3 mrd. kr, og finansministeren fulgte opp i budsjettet for 2015 med en litt svakere vekst som var på 5 mrd. kr.

Før valget i 2013, da Fremskrittspartiet var i opposisjon, var samferdsel og bompengemotstanden partiets glansnummer. Det ble brukt uparlamentariske uttrykk, som landeveisrøveri og flåing, om bompenger, og en lovte en satsing på samferdsel på 45 mrd. kr årlig utover det som lå i Nasjonal transportplan. Det ble lovt at det skulle stå «Gratis» på skilt over bompengestasjonene.

Virkeligheten ble en annen. I 2014 er det etter forslag fra regjeringen vedtatt 11,5 mrd. nye bompengekroner – 6,5 mrd. kr til å bygge vei og 5 mrd. kr til lånerente og innkrevingskostnader. Finansministeren lovte i finanstalen at bompengeinnkrevingen skulle bli smartere. Samferdselsministeren har konkretisert dette og lovte at fra 2015 skulle det komme en bompengereform der ett av elementene er at eksisterende og framtidige bompengeprosjekt skal få en lånerente ned mot 0 pst. gjennom en rentekompensasjonsordning. Bare for de fem prosjektene som er vedtatt i 2014, kan dette utgjøre omtrent 3,8 mrd. kr.

Mitt spørsmål er: Kan finansministeren bekrefte at eksisterende og nye bompengeprosjekt for 2015 vil få en rente ned mot 0 pst.?


Les hele debatten