Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til næringsministeren

Om hvorvidt det tjener samfunnsinteresser å selge Flytoget og miste det offentlige eierskapet til denne veldig viktige transportåren gjennom hovedstaden

Datert: 07.01.2015
Besvart: 07.01.2015 av næringsminister Monica Mæland

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Mitt spørsmål går til næringsministeren.

Regjeringen la i sommer fram en stortingsmelding om det statlige eierskapet, og vi så fram til å diskutere dette i Stortinget i tiden som kom. Diskusjonen etterpå har handlet om hvorvidt vi er drevet av ideologi i synet på statlig eierskap. Det bør vi være, fordi ideologi former politikk og hva som er godt for samfunnet. Spørsmålet er: Tjener det statlige eierskapet vi har, samfunnsinteresser – mål vi ønsker å nå?

Vi har nå en regjering som ønsker å selge seg helt ut av en rekke statseide selskaper, og redusere eierskapet i Kongsberg Gruppen og Telenor. Men jeg ønsker å stille et konkret spørsmål om en av planene til regjeringen. Tusenvis av nordmenn stifter daglig bekjentskap med særlig et av selskapene som vi eier i fellesskap, nemlig Flytoget, som regjeringen ønsker å selge ut av det offentlige eierskapet. Toget frakter 6,5 millioner passasjerer hvert år, har svært tilfredse kunder og har bidratt til en høy kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Spørsmålet er så: Tjener det samfunnsinteresser å selge Flytoget og miste det offentlige eierskapet til denne veldig viktige transportåren gjennom hovedstaden?

Arbeiderpartiet mener det er et dårlig forslag – finansielt, industrielt, strategisk og klimamessig. Når den nye terminalen står ferdig på Oslo Lufthavn i 2017, øker flyplassens kapasitet kraftig, og vi skal opprettholde kollektivreisene til og fra flyplassen i tiden fremover. Det krever en økning i togkapasiteten. I tillegg vokser hovedstaden, byene våre, og det krever samlede og helhetlige løsninger. Spiller det da en rolle hvem som eier? Vi mener det. Vi tror det, og vi skal sikre en helhetlig styring med transporten i en by som skal vokse med flere hundre tusen. Vi tror det er dårlig for lederlønninger, billettpriser og Flytogets miljøarbeid dersom det offentlige eierskapet avvikles. Arbeiderpartiet ønsker å bygge landet, ikke selge landet.

Hva er regjeringens begrunnelse for å selge Flytoget?


Les hele debatten