Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til næringsministeren

Om hva regjeringen har gjort og hvilke planer man har for å bedre rammevilkårene for ideell sektor, med bakgrunn i at det offentlige i for liten grad vektlegger forutsigbarhet når det inngås avtaler med andre enn det offentlige selv

Datert: 07.01.2015
Besvart: 07.01.2015 av næringsminister Monica Mæland

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Mitt spørsmål går også til næringsministeren. Godt nytt år, forresten.

I statsministerens nyttårstale hørte vi gjentatte ganger at det er viktig å utgjøre en forskjell. Det tror jeg vi alle er helt enig med statsministeren i. Siden det i forrige hovedspørsmål var snakk om ideologi, kan jeg også starte dette hovedspørsmålet med noe ideologisk, nemlig at et velferdssamfunn er mye mer enn en velferdsstat. Det er lett å begrunne det. Det er mange som ønsker å utgjøre en forskjell i det norske samfunnet, ikke minst innenfor ideell og frivillig sektor.

Det var ikke staten som startet de første sykehusene eller rusomsorgen, det var det helt andre som gjorde – om det var Cathinka Guldberg, Frelsesarmeen eller sanitetskvinnene: De så behov, de ville utgjøre en forskjell, og det har de gjort til denne dag. Samtidig ser vi at rammevilkårene for disse institusjonene og for disse ideelle aktørene er vanskelig, delvis på grunn av pensjonskostnader, delvis fordi det offentlige i for liten grad vektlegger forutsigbarhet når det inngås avtaler med andre enn det offentlige selv. Dette har vært tema i budsjettet både for i år og for i fjor, hvor flertallet har bedt regjeringen arbeide for å bedre rammevilkårene for ideell sektor. Fra Kristelig Folkepartis side er vi særdeles opptatt av å høre hva regjeringen har gjort og hvilke planer man har for det nye året.


Les hele debatten