Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt det er viktigere med kommunesammenslåing enn å gjennomføre tiltak for å kutte klimautslipp og tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene

Datert: 21.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Dagsrevyen presenterte 19. januar 2015 en sak om at norske kommuner mangler penger til klimatiltak. Statssekretær Lars Andreas Lunde uttaler at det viktigste norske kommuner kan gjøre for å forberede seg på klimakrisen er å slå seg sammen.

Er statsråden enig i at det er viktigere med kommunesammenslåing noen år frem i tid enn å gjennomføre tiltak raskt for å kutte klimautslipp og tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene?


Les hele debatten