Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt vurderingene til legene som har ansvar for pasienten må følges ved tildeling av sykehjemsplass, med bakgrunn i at det i Oslo er egne bestillerkontorer som fatter vedtak og kan overprøve legenes vurderinger

Datert: 22.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I samarbeidsavtalen heter det at regjeringen vil innføre en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg. I kommunene er det flere måter å avgjøre tildeling av sykehjemsplass på. I Oslo er det egne bestillerkontorer som fatter vedtaket og kan overprøve legenes vurderinger av når det må tildeles plass. Dette kan sette pasientene og deres nærmeste i uholdbare situasjoner.

Mener statsråden det bør ligge til grunn at vurderingene til legene som har ansvar for pasienten, må følges ved tildeling av sykehjemsplass?


Les hele debatten