Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan regjeringen vil følge opp HL-senterets undersøkelse, som viser at hele 12 pst. av Norges befolkning har utpregede fordommer mot jøder

Datert: 28.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I går markerte vi både i Norge og mange andre steder, ikke minst i Auschwitz, Den internasjonale holocaustdagen. Jeg tror det har gjort et stort inntrykk på mange – både de taler som ble holdt, og de markeringer vi har vært vitne til. I min barndom var det på skolen en bok som gjorde et særlig inntrykk. Det var boken «Det angår også deg» av Herman Sachnowitz, som var en av de åtte som kom tilbake fra Auschwitz etter å ha blitt sendt fra Norge. I Auschwitz i går uttalte en av talerne, Roman Kent, at han skulle ønske det var et 11. bud, og at det skulle lyde slik: Du skal ikke være en som ser på. Det passer også godt med Sachnowitz’ budskap i sin tid.

Antisemittisme kom ikke med Holocaust og er ikke avsluttet med det. Det har en lang historie også i vårt eget land. Det som er urovekkende, er at det lever så til de grader i dag. HL-senterets undersøkelse viser at hele 12 pst. av Norges befolkning har «utpregede fordommer» – det er det uttrykket som brukes – mot jøder. Og én av fem sier seg enig i følgende påstand: «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser.» Det er et veldig høyt tall, og det er utpregede antisemittiske fordommer som her kommer fram.

Mitt spørsmål er: Hvordan vil regjeringen følge opp det som blir sagt, i handling?


Les hele debatten