Muntlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om at universitetene og høgskolene skal melde tilbake om de ønsker å fusjonere, og hvorvidt statsråden vil respektere den enkelte institusjons egne vurderinger, eller om regjeringa vil tvinge igjennom sammenslåinger

Datert: 28.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Det nærmer seg fristen for universitetene og høgskolene til å melde tilbake til Kunnskapsdepartementet om – og i tilfelle med hvem – de ønsker å fusjonere. Vi vet at det er flere som venter spent på hva styret i NTNU gjør, bl.a. i dag, og også styret i Sogn og Fjordane. Det er flere institusjoner som har konkludert med at de vil være best tjent med å fortsette alene.

Etter at han først har invitert alle institusjoner til å vurdere hva de er best tjent med, og eventuelt finne seg en partner å fusjonere med, kan vi i flere oppslag i media lese at kunnskapsministeren varsler at han ikke er fremmed for å bruke tvang, og slå sammen høgskoler som ikke er enig med ham og regjeringa:

«(…) jeg er ikke uvillig til å gjøre vedtak om strukturendringer hvis det trengs.»

At statsråden senest i går reiste på hastebesøk til Høgskulen i Sogn og Fjordane, før de skulle ha styremøtet sitt i dag, gir inntrykk av at også høgskolen der skulle prates på plass.

Da sentraliseringsreformen ble lansert i fjor, kritiserte vi statsråden for å starte arbeidet bak fram. Det er ganske oppsiktsvekkende, synes vi, at regjeringa starter en storstilt, gjennomgripende reform uten først å definere hva det er en vil, og hva som er formålet.

Siden statsråden ikke har sagt noe om hva han mener med kvalitet – annet enn at det iallfall er noe som er veldig stort, har jeg skjønt – spør jeg derfor: Kan statsråden garantere at han vil respektere den enkelte institusjons egne vurderinger, eller vil regjeringa tvinge igjennom sammenslåinger?


Les hele debatten