Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Om NOKUTs studentundersøkelse om kvalitet, og hvilke forventninger statsråden har til resultatene for undervisning, tilbakemelding og veiledning

Datert: 28.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): I fjor på denne tiden ble NOKUTs studentundersøkelse om kvalitet lansert, og det ventes en ny nå i disse dager. I fjor viste tallene at studentene stort sett var fornøyd med studiet, læringsutbyttet og arbeidslivsrelevansen. Derimot var det noen områder som spesielt utmerket seg, og hvor studentene ikke var så fornøyde. Kun halvparten av studentene uttrykte tilfredshet med undervisningen, mens tilbakemeldinger og veiledning scoret enda svakere. Det er ganske alvorlige tall. Flere har pekt på at disse tallene kan tyde på at man ikke har nådd målsettingen i Kvalitetsreformen.

Utdanning er sammen med forskning hovedoppgavene til utdanningsinstitusjonene, og det er helt avgjørende for samfunnet vårt at vi har god undervisning. Nå har nettopp kirke-, utdannings- og forskningskomiteen avgitt sin innstilling til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Mange har kritisert denne planen for å handle nesten utelukkende om forskning og nesten ikke noe om høyere utdanning. Noen har til og med tatt til orde for at Stortinget burde få en egen melding om utdanning.

Forrige gang Studiebarometeret kom, hadde statsråden bare styrt departementet i noen få måneder, men når nye tall skal legges fram i neste uke, har statsråden styrt departementet betydelig lenger.

Mitt spørsmål er: Hvilke forventninger har statsråden til resultatene for undervisning, tilbakemelding og veiledning denne gangen?


Les hele debatten