Muntlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden er trygg på at alle tilsagn om tilskudd til bl.a. bygging av sykehjemsplasser faktisk blir omsatt til nye plasser i eldreomsorgen i framtiden

Datert: 04.02.2015
Besvart: 04.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): «Lytt til erfarne fjellfolk» er et godt, gammelt ordtak, og selv om det er lite fruktbart å krangle om snøen som falt i fjor, er det nyttig å lære av historien og ikke gjøre de samme feilene om igjen. Men etter å ha observert utspill fra både helseminister Høie og lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, fra Fremskrittspartiet, de siste ukene, er jeg alvorlig bekymret for om regjeringspartiene evner nettopp det.

Vi har hatt mange runder i denne salen de siste årene om såkalt tilsagn om tilskudd til bl.a. bygging av sykehjemsplasser. Og vi har ettertrykkelig erfart at det er forskjell på søkte tilskudd til bl.a. sykehjemsplasser i eldreomsorgen og bygde plasser. Derfor er det ikke annet enn ganske oppsiktsvekkende at både Fremskrittspartiets leder i helse- og omsorgskomiteen og helseministeren nå reiser landet rundt og annonserer et taktskifte i eldreomsorgen, nettopp med grunnlag i at antallet søkte tilsagn om tilskudd har økt.

Eldreomsorgen har blitt langt bedre de siste årene. Kvaliteten og kapasiteten har gått opp. Likevel har vi gått i oss selv fordi vi ikke har nådd alle målene vi satte oss. Men hvis vi måler på den måten som regjeringen selv nå går rundt og skryter av, basert på antallet tilsagn på tilskudd, var vi i rute. At kommunene ikke søkte, var aldri det som var problemet. Hovedproblemet for mange kommuner var at de ikke hadde råd til å starte byggingen fordi de var redde for at utgiftene skulle komme i etterkant. Derfor har vi lært, som sagt, og et utvalg i Arbeiderpartiet har lagt på bordet en skisse til en ny måte å tenke på – en ny reform for eldrehelse. Jeg vil derfor bruke anledningen i dag til å advare regjeringspartiene mot ikke å ta lærdom også fra våre erfaringer.

Spørsmålet til statsråd Høie blir derfor: Med en kommuneøkonomi som mange mener er for svak, og at vi vet at behovene blir store i kommunene framover, er statsråden trygg på at alle tilsagn om tilskudd, som han nå skryter av, faktisk blir omsatt til nye plasser i eldreomsorgen i framtiden?


Les hele debatten