Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Om statsråden kan bekrefte at mulige kriterier for uttrekk av kullselskaper likevel vil bli drøftet i vårens forvaltningsmelding om Statens pensjonsfond utland

Datert: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Stadig flere investorer selger seg ut av kull, og i fjor ble det klart at det i realiteten er et flertall på Stortinget for å trekke SPU ut av kull. Et sentralt spørsmål er hvordan man definerer et kullselskap. KLP solgte seg f.eks. før jul ut av selskaper som har mer enn halvparten av inntektene fra kull.

Skancke-utvalget valgte å ikke omtale slike kriterier i sin utredning, men kan statsråden bekrefte at mulige kriterier for uttrekk av kullselskaper likevel vil bli drøftet i vårens forvaltningsmelding om SPU?


Les hele debatten