Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil bekrefte overfor helseforetakene at sykehusene i Kirkenes, Hammerfest og Tynset skal ha kirurgisk akuttberedskap

Datert: 09.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at sykehusene i Kirkenes, Hammerfest og Tynset skal ha kirurgisk akuttberedskap.

Vil statsråden bekrefte dette overfor helseforetakene ved beslutning i foretaksmøte?


Les hele debatten