Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva statsråden tenker om praksisen med at eksterne aktørers undersøkelser danner grunnlag for beslutninger i barnevernet, som tydeligvis er mye brukt ute i Kommune-Norge

Datert: 04.02.2015
Besvart: 04.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Ifølge Dagsrevyen 2. februar 2015 har NRK gjennomført en undersøkelse som viser at over halvparten av norske kommuner har behov for eller trenger bistand fra eksterne aktører i barnevernsundersøkelser. Ifølge NRK bruker de kommunale barneverntjenestene private aktører til å gjennomføre undersøkelser. De eksterne barnevernsfirmaene gir også sin vurdering og anbefaling om hvilke tiltak som barnevernet eventuelt skal sette inn.

Det stilles spørsmål om hvorvidt denne praksisen er lovlig. Kirsten Sandberg, medlem av FNs komité for barns rettigheter, en av landets fremste eksperter på barnerett, mener at dette er ulovlig. Hun uttaler at en kommune ikke kan delegere beslutningsmyndighet. Det er etter hennes syn lovbrudd når eksterne aktørers undersøkelser danner grunnlag for beslutninger i barnevernet.

Det pekes også på den dobbeltrollen som disse private aktørene fort kan komme opp i. Jusprofessor Sverre Blandhol uttaler til NRK en klar advarsel mot at barnevernet bruker private barnevernskonsulenter. Frykten er selvsagt at kommersielle firmaer anbefaler sine egne tjenester i oppfølgingen av barna, og at kommunene dermed mister kontroll. Man frykter også at tilliten til barnevernets beslutninger står på spill når kommersielle interesser kan påvirke vedtakene om hva som skal skje med barna.

Mitt spørsmål er: Hva tenker barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om denne praksisen, som tydeligvis er mye brukt ute i Kommune-Norge?


Les hele debatten