Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om statsministeren er villig til å ta avstand fra at vi skal bruke politisk brutalitet for å få færre kommuner og flere byfylker i Norge

Datert: 11.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Noe av det fantastiske med Norge er at vi har bosetting, næringsaktivitet og yrende folkeliv fra Finnmark i nord til Agder i sør. Det er en suksesshistorie vi har fått til i landet vårt. I går kom Rattsø-utvalgets rapport, og regjeringen fikk jo det de ønsket: en oppskrift på sentralisering. Akkurat som regjeringen selv har problematisert, er mange av våre lokalsykehus ikke produktive nok, slik det også er ifølge Rattsø-utvalget. Dette er helt i samsvar med det Bent Høie har sagt om at opptil halvparten av landets akuttberedskaper skal miste kirurgien. Politireformen har vi hørt om før, den blir problematisert. Høyskole- og universitetssektoren er ikke god nok, den må sentraliseres – kanskje opp mot en halvering av antall høyskoler. Og i kommunal sektor var det jo meget tydelig tale fra Jørn Rattsø i går, for skal man få til det man ønsker, sammenslåing av kommuner, må vi være villige til å bruke tvang. Skal man få byfylker, må man være villig til å vise politisk brutalitet.

Er statsminister Erna Solberg villig til å ta avstand fra at vi skal bruke politisk brutalitet for å få færre kommuner og flere byfylker i Norge?


Les hele debatten