Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

Om statsministeren er enig med Venstre i at vi må sette oss egne ambisiøse mål for innenlands klimakutt i ulike sektorer for å bidra inn mot det felles EU-kuttet på 40 pst. fram mot 2030

Datert: 11.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av statsminister Erna Solberg

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vi er inne i en prosess hvor vi skal melde inn våre klimamålsettinger fram mot 2030 til FN. I forrige uke ble Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringen enige om at vi skal slutte oss til EUs klimarammeverk, med et samlet kutt i EU på 40 pst., som vil inkludere Norges utslipp ut fra et 1990-nivå. Vi er allerede en del av kvotepliktig sektor, men i ikke-kvotepliktig sektor vil EU gjøre sin fordeling mellom landene, og landenes forpliktelser, i løpet av 2016. Det er forventet, ut fra den rikdommen og det BNP Norge har, at vi vil få en forpliktelse, et krav, på i hvert fall 40 pst.

Siden enigheten ble lagt fram, har det stort sett vært en diskusjon, og det gjelder også i Venstre, om hvilke fleksible mekanismer Norge vil ta i bruk, og i hvor stor grad vi skal ha innenlandskutt. Dette til tross for at man innenfor EU er i en situasjon hvor både land som Danmark, Storbritannia og Tyskland har egne klimamålsettinger – også innenfor EUs rammeverk – fram mot 2030.

Da blir mitt spørsmål til statsministeren: Når enigheten med EU er på plass, er da statsministeren enig med Venstre i at vi må sette oss egne ambisiøse mål for innenlands klimakutt i ulike sektorer for å bidra inn mot det felles EU-kuttet på 40 pst. fram mot 2030?


Les hele debatten