Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil sørge for at Oslo-politiet tar sexkjøpsloven på alvor og prioriterer å håndheve loven

Datert: 12.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Sexkjøpsloven trådte i kraft 1. januar 2009. En nylig evalueringsrapport viser at loven har fungert etter intensjonene, både når det gjelder holdningsendringer og ved nedgang i antallet som kjøper sex. Men ifølge Østlandssendingen prioriterer ikke politiet i Oslo å håndheve loven.

Vil statsråden sørge for at Oslo-politiet tar sexkjøpsloven på alvor?


Les hele debatten