Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om gebyr for å betale med kort via betalingsautomat på legekontorer, og hvordan statsråden kan bidra til at pasientene slipper å betale denne ekstra egenandelen

Datert: 17.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til tidligere skriftlig spørsmål nr. 593 (2013-2014) og skriftlig spørsmål nr. 58 (2014-2015) om gebyr for å betale med kort via betalingsautomaten på mange legekontorer. Helse- og omsorgsministeren var i sine svar klar på at dette var uønsket og i strid med regelverket. Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling har senere konkludert med at dette likevel kan tillates. Det lønner seg med andre ord for pasienten å betale kontant framfor med kort.

Hvordan kan statsråden bidra til at pasientene slipper å betale denne ekstra egenandelen for kortbetaling?


Les hele debatten