Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for fortsatt tilstrekkelig rekruttering i alle undervisningsfag ut over basisfagene norsk, matematikk og engelsk ved innføring av 5-årig lærerutdanning på masternivå fra 2017

Datert: 19.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Regjeringa har varslet innføring av 5-årig lærerutdanning på masternivå fra 2017. Foreløpig er det svært uklart hvordan oppbygningen av en ny masterutdanning skal være. Kravene til fordypning vil påvirke hvor mange og hvilke fag studentene kan velge.

Hvordan vil statsråden sørge for fortsatt tilstrekkelig rekruttering i alle undervisningsfag ut over basisfagene norsk, matematikk og engelsk?


Les hele debatten