Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt arbeids- og sosialministeren har gjort de nødvendige konsekvensutredninger av økt bruk av midlertidighet i arbeidsmiljøloven, med bakgrunn i at kvinner rammes i større grad enn menn

Datert: 19.02.2015
Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 04.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ved to anledninger påpekt behovet for å konsekvensutrede økt bruk av midlertidighet i arbeidsmiljøloven slik utredningsinstruksen krever. Dette fordi kvinner rammes i større grad enn menn. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har ved flere anledninger svart at hun har tiltro til at arbeids- og sosialministeren har gjort de nødvendige utredninger.

Hva viser disse utredningene, og hvilke konsekvenser har de fått i lovarbeidet?


Les hele debatten