Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil endre tilskotsordninga til frivillig interkulturelt arbeid i lokalsamfunn, slik også kommunar som Kvam og Stiftinga Grannehjelpa - Frivilligsentralen vil få si støtte til å drive internasjonal kvinnegruppe

Datert: 26.02.2015
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 04.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Tilskotsordninga til frivillig interkulturelt arbeid i lokalsamfunn og innvandrarorganisasjonar er frå 2015 overført frå fylkeskommunen til 20 kommunar. I Hordaland har Bergen kommune overtatt forvaltninga. Endringa betyr at berre tiltak i Bergen vil no få støtte. Stiftinga Grannehjelpa - Frivilligsentralen i Kvam - mister dermed si støtte til å drive internasjonal kvinnegruppe.

Vil statsråden endre tilskotsordninga slik at frivillig integreringsarbeid i kommunar som Kvam også vil få støtte?


Les hele debatten