Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilke konsekvenser statsråden ser for seg at endringene i arbeidsmiljøloven vil få for likestillingen i Norge

Datert: 26.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hvilke konsekvenser ser statsråden for seg at endringene i arbeidsmiljøloven vil få for likestillingen i Norge?


Les hele debatten