Muntlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om hva regjeringen har gjort for å hindre aggressiv markedsføring fra utenlandske spillselskaper på det norske markedet

Datert: 18.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Mitt spørsmål går til kulturministeren.

«En ansvarlig spillpolitikk som bidrar til å begrense faren for spillproblemer må være målet for norsk spillpolitikk. Over 100 000 nordmenn har et problematisk forhold til spill. Dette rammer ikke bare spilleren selv, men også familie, venner og arbeidsgivere.»

Dette kunne vært hentet fra Arbeiderpartiets program. Det er det ikke. Jeg siterte fra et brev til familie- og kulturkomiteens medlemmer, Oslo 14. januar 2015, signert viktige organisasjoner som bidrar til å gi folk livskvalitet og meningsinnhold, trygghet og livsglede. Jeg kunne nevnt mer, men jeg nevner organisasjonene: Norges Idrettsforbund, Norsk musikkråd, Redningsselskapet, Norges Blindeforbund, Norsk Folkehjelp, Kreftforeningen, Røde Kors, Redd Barna, Norges teaterråd, Blå Kors, LNU, MFO, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Frelsesarmeen, Actis og Norges Musikkkorps Forbund.

Regjeringen Stoltenberg gjorde i sin tid flere initiativ og handlinger for å hindre aggressiv reklame for ulovlige spill i Norge rettet mot det norske spillmarkedet. Lotteritilsynet etterlyste tiltak i sin rapport fra 2014.

Mitt spørsmål blir: Hva har regjeringen gjort siden 2013 for å hindre aggressiv markedsføring fra utenlandske spillselskaper på det norske markedet?


Les hele debatten