Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

Om å forhindre plyndring av vrak og fjerning av viktige kulturminner fra norskekysten

Datert: 10.03.2015
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 18.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Søgne Dykkerklubb har skrevet brev til Riksantikvaren der de peker på uheldige forhold som svekker vern av kulturminner i vrak langs kysten. Riksantikvarens register kulturminnesok.no er presise på angivelse av vrak. Det gjør det enkelt å finne verdifulle kulturminner. Det er gjort observasjoner av mistenkelig aktivitet fra båter og salg av vrakrøvede kulturminner på finn.no.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre plyndring av vrak og fjerning av viktige kulturminner fra norskekysten?


Les hele debatten