Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan statsråden kan gå inn for å bygge ned den viktige særkompetansen knyttet til sokkelansvaret ved Kristiansund politikammer

Datert: 11.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Kristiansund politikammer har i dag sokkelansvar i sitt område, men dette foreslås nå flyttet til Stavanger. Kompetansen knyttet til sokkelansvaret er gradvis bygd opp med teknikere og etterforskere. Disse kan raskt rykke ut, og gir tett oppfølging til oljeselskapene. Utgangspunktet med politireformen er at man skal bygge opp under nærpolitiet.

Møre og Romsdal politidistrikt er forholdsvis lite, så hvordan kan statsråden gå inn for å bygge ned denne viktige særkompetansen i dette politidistriktet?


Les hele debatten