Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Om kvifor statsråden på spørsmål om PST si forståing av at dei ikkje har trengt å varsla ved bruk av mobilregulerte soner viste til PST, i staden for å utøve leiarskap ved å uttala kva forventningar han har til underliggjande etatar

Datert: 12.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): På spørsmål frå Aftenposten den 11. mars 2015 om PST si forståing av at dei ikkje har trengt å varsle ved bruk av mobilregulerte soner, svara justis- og beredskapsministeren 'Det må du nesten ta med PST'.

Kvifor viste han til PST, istaden for å utøve leiarskap ved å uttale kva forventningar han har til underliggjande etatar?


Les hele debatten