Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden vil vurdere om vi trenger nye tiltak for unge i akutt boligkrise

Datert: 19.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): På grunn av konflikter og andre forhold i hjemmene havner noen unge i akutte boligproblemer hvor de sover på sofaen hos en venn, i en moské, utendørs sommerstid e.l. Dette fører ofte til at de ikke følger opp skolen, og blir drop-outs fra videregående. Bare én bydel i Oslo jobbet nylig med ca. femti slike tilfeller. De samarbeider nært med skolen, men etterlyser bedre virkemidler i saker som ikke handler om omsorgssvikt under barnevernet.

Vil statsråden vurdere om vi trenger nye tiltak for unge i akutt boligkrise?


Les hele debatten