Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden kan sørge for at såkalte helbredere som utnytter og lurer mennesker i en sårbar situasjon, stoppes

Datert: 24.03.2015
Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): 'Gud planla at jeg skulle få denne nådegaven, dette åndelige talentet', sier en kjent pastor fra Sørlandet. Den samme pastoren kan du ringe for 14 kroner pr. minutt, for bl.a. å beskytte deg mot sykdommer som eksempelvis kreft, eller øke sjansen for å bli frisk hvis du er syk, samtidig som han forklarer at all sykdom skyldes 'en invasjon av en fremmed, uønsket makt'.

Hvordan kan statsråden sørge for at slike såkalte 'helbredere' som utnytter og lurer mennesker i en sårbar situasjon, stoppes?


Les hele debatten