Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hva statsrådens vurdering er av irakiske sikkerhetsstyrker knyttet til etterlevelse av krigens folkerett, menneskerettigheter og hvordan den politiske kontrollen med sikkerhetsstyrkene er i dagens Irak

Datert: 25.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Mitt spørsmål går til forsvarsministeren.

Norge er i ferd med å sende soldater til Irak. Arbeiderpartiet støtter dette bidraget. Det er også en folkerettslig forankring. Samtidig er det viktig, når vi støtter våre soldater, at vi gir en nøktern beskrivelse av hva slags oppdrag våre soldater går inn i.

Human Rights Watch rapporterer nå om massive brudd på menneskerettighetene, tortur, drap på sivile – inkludert etnisk rensing fra den irakiske hær og fra sjiamilitsen. Det er en stund siden regjeringen tok beslutningen, med støtte fra et flertall i Stortinget, om å sende soldater. Jeg synes det er riktig at forsvarsministeren gir en beskrivelse av hvordan situasjonen på bakken er akkurat nå, slik at det norske folk er klar over hvilken realitet norske soldater går inn i.

Mitt spørsmål er: Hva er forsvarsministerens vurdering av irakiske sikkerhetsstyrker knyttet til etterlevelse av krigens folkerett, menneskerettigheter og hvordan den politiske kontrollen med sikkerhetsstyrkene er i dagens Irak?


Les hele debatten