Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt statsråden vil iverksette en politikk som tar konsekvensene av informasjonen fra Artsdatabanken og øke bestandene av ulv og gaupe

Datert: 09.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Artsdatabanken er regjeringens leverandør av objektive vurderinger av tilstanden for norske arter. 2. mars d.å. la Artsdatabanken fram foreløpige rødlistevurderinger der ulven vurderes å være kritisk truet av utryddelse i Norge, mens gaupa går fra sårbar til sterkt truet.

Har regjeringen en annen mening enn Artsdatabanken om hvor store disse bestandene må være for å være livskraftige, eller vil statsråden iverksette en politikk som tar konsekvensene av denne informasjonen og øker bestandene av ulv og gaupe?


Les hele debatten