Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Om hvilke konkrete ideer og løsninger næringsministeren ser for seg skal til for at det skal skapes enda bedre rammer og vilkår for gründere

Datert: 15.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Spørsmålet mitt går til næringsministeren:

Jeg vil starte med å gi ros til ministeren for at regjeringen endelig har fått satt i gang et arbeid med ny gründerplan for Norge. Venstre har vært en sterk pådriver for å få en mer samlet gründerpolitikk. Nå er det tiltak som gjelder.

Regjeringen viser til og erkjenner at man ikke har utnyttet gründerpotensialet i Norge. Og når man sammenligner Norge med andre land i OECD, viser det seg at vi ikke har en god utvikling – gründerskapet står meget svakt i Norge.

En offensiv politikk for flere gründere og småbedrifter krever nye politiske ideer og virkemidler og ikke minst en del politisk mot. Venstre vil naturligvis gå konstruktivt inn i samarbeidet med regjeringen om denne nye gründerplanen. Vi har allerede flere momenter og forslag å framheve. Jeg kan trekke fram at vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften for de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte, vi vil innføre et eget skattefradrag – kapitalfunn – for bedrifter som driver aktiv knoppskyting, etter modell av SkatteFUNN-ordningen, som er en suksess, og vi vil ha økt satsing på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø, næringsliv og skolen

Listen vår er lengre, men jeg stopper med dette og stiller spørsmålet: Hvilke konkrete ideer og løsninger ser næringsministeren selv for seg skal til, slik at det kan skapes enda bedre rammer og vilkår for gründere?


Les hele debatten