Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om oppfølging av uførereformen, og hvorvidt statsråden i forbindelse med arbeidet med revidert budsjett vil gå ytterligere inn i de mange eksempler som en rekke enkeltmennesker og organisasjoner ber oss om å gå inn i, og ta på alvor den bekymringen mange nå føler

Datert: 15.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Forrige tirsdag hadde vi for første gang her i salen en initiativdebatt, der Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og etter ønske fra en enstemmig arbeids- og sosialkomité, diskuterte oppfølgingen av uførereformen. Jeg synes det er bra at første gangen den muligheten ble benyttet, var det i en sak der bakgrunnen er at et samlet storting står bak et vedtak som betyr mye for mange i Norge. Jeg synes også det er bra at det var bred enighet fra alle partiene i komiteen og fra Kristelig Folkeparti som ikke sitter i komiteen, om at det er grunn til å ta på alvor alle de henvendelsene vi får fra bekymrete uføretrygdede som opplever å få mindre å leve for enn før. Mens komiteens medlemmer understreket ønsket om å følge reformen nøye for å avdekke eventuelt utilsiktede utslag av reformen, var statsråd Eriksson mer opptatt av å framstille det som om det ikke var noe mer å snakke om.

For vår del ønsker vi å stå bak reformen, men vi vil forsikre oss om at eventuelt utilsiktede virkninger avdekkes og rettes opp. Kan statsråden love oss at han i forbindelse med arbeidet med revidert budsjett vil gå ytterligere inn i de mange eksempler som en rekke enkeltmennesker og organisasjoner ber oss om å gå inn i, og ta på alvor den bekymringen mange nå føler?


Les hele debatten