Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden snarast vil fremma forslag for Stortinget om styrking av omsorgslønsordninga

Datert: 23.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg varsla ein oppstarting av eit program for aktiv pårørandepolitikk. Eit tiltak var å forbetra omsorgslønsordninga. I NRK 22. april 2015 vart det fortalt om kvinna som mista omsorgsløna då ho vart akutt sjuk, samstundes hadde ho ikkje rett på sjukepengar. Omsorgslønsordninga trengst å styrkast, og pårørande må få rett til avlastning og opplæring.

Vil statsråden snarast fremma forslag for Stortinget om styrking av omsorgslønsordninga?


Les hele debatten