Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt Bufetat har anledning til å gi avslag på kommunenes ønske om plassering av mor og barn hos ideell institusjon som har ledig kapasitet, når det er venteliste ved offentlige institusjoner

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Barne- og familietjenesten Midtbyen i Trondheim ønsket plassering ved Aglo barne- og familiesenter for en mor og hennes barn på 6 år. De fikk avslag uten begrunnelse, selv om det var ledig kapasitet ved Aglo og venteliste hos andre. Flere kommuner i Midt-Norge rapporterer at de har blitt nektet å benytte seg av tilbudet ved Aglo i lignende situasjoner.

Har Bufetat anledning til å gi avslag på kommunenes ønske om plassering hos ideell institusjon som har ledig kapasitet, når det er venteliste ved offentlige institusjoner?


Les hele debatten